ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ ถนนบึงกาฬ - นครพนม ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โทรศัพท์ 042 - 492102-3 E-mail : bngjc@coj.go.th ::ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 13
ตจ.62/61
นัดรายงานตัว
เวลา 9.00 น.
ตจ.63/61
ครบผัดฟ้อง
เวลา 9.00 น.
ตจ.76/61
นัดไต่สวน
เวลา 9.00 น.
ผ.46/61
ครบผัด 2
เวลา 9.00 น.
อ.291/60
นัดพร้อมฟังผลฯ (ว.2)
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.292/60
นัดพร้อมฟังผลฯ (ว.2)
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.298/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
อ.3/61
นัดพร้อมฟังผลฯ (ว.2)
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.45/61
นัดสอบคำให้การจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.47/61
นัดสอบคำให้การจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.48/61
นัดสอบคำให้การจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.49/61
นัดสอบคำให้การจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.50/61
นัดสอบคำให้การจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.