ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ ถนนบึงกาฬ - นครพนม ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โทรศัพท์ 042 - 492102-3 E-mail : bngjc@coj.go.th ::

ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง สอบราคาการจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬและบริเวณพี้นที่โดยรอบอาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง สอบราคาการจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬและบริเวณพี้นที่โดยรอบอาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐


เอกสารแนบ