ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ ถนนบึงกาฬ - นครพนม ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โทรศัพท์ 042 - 492102-3 E-mail : bngjc@coj.go.th ::

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสำหรับผู้ประนีประนอมประจำศาลในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสำหรับผู้ประนีประนอมประจำศาลในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4


เอกสารแนบ