ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ ถนนบึงกาฬ - นครพนม ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โทรศัพท์ 042 - 492102-3 E-mail : bngjc@coj.go.th ::

ร่วมพิธีพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพระพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560

ร่วมพิธีพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพระพรรษา 65 พรรษา  28 กรกฎาคม 2560


เอกสารแนบ