ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ ถนนบึงกาฬ - นครพนม ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โทรศัพท์ 042 - 492102-3 E-mail : bngjc@coj.go.th ::

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เครือข่ายองค์กรในการพัฒนาระบบการบำบัดยาเสพติดและเสริมสร้างสวัสดิภาพเด็ก เยาวชนและครอบครัว ในกระบวนการยุติธรรม

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เครือข่ายองค์กรในการพัฒนาระบบการบำบัดยาเสพติดและเสริมสร้างสวัสดิภาพเด็ก เยาวชนและครอบครัว ในกระบวนการยุติธรรม


เอกสารแนบ