ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ ถนนบึงกาฬ - นครพนม ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โทรศัพท์ 042 - 492102-3 E-mail : bngjc@coj.go.th ::

นายกฤษฏิ์ภีมพศ ตีระรัตน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับ-ส่งเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายกฤษฏิ์ภีมพศ  ตีระรัตน์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับ-ส่งเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


เอกสารแนบ