ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ ถนนบึงกาฬ - นครพนม ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โทรศัพท์ 042 - 492102-3 E-mail : bngjc@coj.go.th ::

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬประกาศ เรื่อง การให้บริการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือการรับโอนเงินทางอินเตอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬประกาศ เรื่อง การให้บริการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือการรับโอนเงินทางอินเตอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ ได้เพิ่มช่องทางการให้บริการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมศาล เงินค่าปรับและเงินกลาง ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ 1. การชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือด้วยการสแกน QR Code ฟรีค่าธรรมเนียม 2. บัตรเดบิต ฟรีค่าธรรมเนียม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 3. บัตรเครดิต ค่าธรรมเนียม ร้อยละ 1 ของยอดเงินที่ชำระ ทั้งนี้ ตามนโยบายของนายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา ข้อ 3. การเพิ่มการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการคดีและเพื่อให้การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมรวดเร็วขึ้น ง่ายขึ้น และเสียค่าใช้จ่ายน้อยลง