ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ ถนนบึงกาฬ - นครพนม ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โทรศัพท์ 042 - 492102-3 E-mail : bngjc@coj.go.th ::

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ


เอกสารแนบ