ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ ถนนบึงกาฬ - นครพนม ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โทรศัพท์ 042 - 492102-3 E-mail : bngjc@coj.go.th ::

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เราทำความ ดีด้วยหัวใจ”

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน  ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เราทำความ ดีด้วยหัวใจ”


เอกสารแนบ